Autonomas lietošanas noteikumi

Prasības automašīnas autovadītājam un nepieciešamie dokumenti:

Automašīnu drīkst vadīt persona, kura ir sasniegusi 20 gadu vecumu. Nomniekiem jābūt starptautiski atzītai autovadītāja apliecībai, ar autovadītāja stāžu ne mazāk kā 2 gadi. Lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt pasi un autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopiju, kura tiks pievienota nomas līguma oriģinālam.

Minimālais nomas termiņš:

Minimālais nomas termiņš viena nomas diennakts (24 stundas), nododot automašīnu vēlāk, pēc nomas termiņa beigām, tiek aprēķināta nomas maksa EUR 3.00 par katru nokavēto vienu dienas stundu no nokavētā termiņa.

Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām , automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas līgumā.

Apmaksas kārtība:

Norēķini par automašīnas nomu notiek priekšapmaksas veidā, skaidrā naudā.

Cenā ietilpst:

200 kilometru diennakts nobraukuma limits, Obligātā Civiltiesiskā Apdrošināšana, pēc nepiciešamības bērnu sēdeklīts.

Drošības nauda:

Drošības nauda tiek noteikta sākot no 50.00 EUR. Drošības nauda Nomniekam tiek atgriezta pēc 30 dienām līgumā paredzētā kārtībā.

Nomnieka atbildība:

Katrai automašīnai ir noteikta pašriska summa ar kuru Nomnieks  riskē, ja iznomātajai automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība.

Saņemšana/Nodošana:

Automašīna jānodod dienā, kad tas paredzēts nomas līgumā , tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta.

Automašīnas piegāde Lidostā ir bezmaksas.

Lietošanas noteikumi:

Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot automašīnu, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties. Sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu novēršanu nomas laikā tiek sniegta pie automašīnas iznomāšanas. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas attieksmes rezultātā.

Sodi

- Iznomātajās automašīnās smēķēt ir aizliegts. Sods par smēķēšanu automašīnā: 70.00 EUR;

- Sods par atslēgu nozaudēšanu: 100.00 EUR

- Netīra automašīnas virsbūve: 20.00 EUR

- Netīrs automašīnas salons: 20.00 EUR

 

371 29252560  |  371 25619488

plazarent1@gmail.com       Lielirbes iela 17a Rīga
00:00 - 24:00